Dünyanın en büyük Kalyonuna ne oldu ?

Aşağıda resimde gördüğünüz maketin orijinali Beşiktaş’taki Deniz Müzesinde.

Bu bir kalyon. Ressam Giovanni Jean Brindesi’nin (1826-1888) çizimleri ile o zamanki görünümü ve Haliç resmini de aşağıya alıyorum.

Bu resimde solda gördüğünüz bu güzel Kalyonun adı “Mahmudiye”. Tersane-i Amire, yani İmparatorluk tersanesinde, mühendis Mehmet ve Baş Mimar Mehmet tarafından tasarlanarak 1829 yılında denize indiriliyor. Kalyonun en önemli özelliği üç ambarlı, yani üç katlı oluşu ve ölçüleri ile döneminin en büyük savaş kalyonu. Üzerinde güverte hariç 128 top taşıyor. Bu büyüklükte bir kalyon ne İngiliz ne de Fransız donanmasında var. Müzenin koridorunda duvara monte edilmiş su kesim resmini aşağıya alıyorum.

Kalyonun boyutları inanılmaz: Boyu yetmiş dört metre yetmiş santim, eni yirmi metre seksen santim derinliği on metre ve on santim..Bugünün büyük şilepleri boyutunda.. Personeli ise bin iki yüz seksen kişi..

Gazi ünvanlı bu en büyük Kalyonun sonu ne oldu dersiniz. ? Hayır o hiç bir savaşta yenilmedi. cevabı tarihçi Reşad Ekrem Koçu’dan alalım.

( Çizen ressamın bu kalyonu hiç görmediğini tahmin ediyorum )

II. Abdülhamid devrinde Bahriye personelinin ödenemeyen maaşlarına karşılık parçalanarak personele odun olarak dağıtıldığında yıl 1874 idi.

M. Meran Pakel

İstanbul, 25.04.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s