Kim Osmanlı Şehzadesi Olmak İstemez ki ?…..

Bugün üç kuruşluk tarih bilgimizle biraz canımız sıkılacak ama bazı şeyleri söylemek zorundayız. Osmanlı İmparatorluğunun gerçek kurucusu I. Mehmet’tir. Dağılan beylikleri o toparlamış ve devam ettirmiştir. Kadere bakın ki son padişahın adı da Mehmet’tir. bu altı tane Padişah Mehmetlerin birer ön adı vardı. I.Mehmet kırk yaşında devleti toparladı, lakabı “Çelebi”idi. II. Mehmet İstanbul’u alıp bir devri sona erdirdiğinde yaşı sadece yirmi üçtü, gencecik delikanlıya “Fatih” ön adı verildi. IV. Mehmet tahta çıktığında altı yaşındaydı, tahta bile çıkamıyordu, Hayatı Edirne’de av peşinde geçti, ona da “Avcı” dediler. V. Mehmet İkinci Meşrutiyet İdaresi ile geldiğinden “Hürriyet” adı takılmıştır. Son Padişah olan VI. Mehmet ise “Vahit” olarak bilinir.

Dikkat ettiyseniz III:Mehmed’i yazmadım. Şimdi onu anlatacağım.

Yukarıda resimde gördüğünüz kişi konumuz olan Mehmetlerin üçüncüsü. Resim orjinal olarak Floransalı ressam Christofano dell’Artismmo tarafından yapılmıştır. Yapıldığı yıl 1600 başı olarak tahmin edildiğine göre Mehmet burada otuz yaşlarının başında olması gerekir. Konumuza dönersek 1595 yılında on üçüncü padişah olarak çok soğuk bir havada Manisa’dan İstanbul’a geldi. İstanbul soğuk ve ayazla titreşirken, o saraya girdi ve ilk iş olarak on dokuz erkek kardeşini boğdurdu. Henüz tahta çıkmamıştı bile, bu da yetmedi yirmi yedi kız kardeşini boğdurttu. En büyüğü 12 yaşında olan kardeşlerinin arasında kundakta olan bebeler vardı. Kimi tarihçiler saraydan yükselen çığlıkların tüm surların içinde yankılandığını söylerler. Soğumamış bedenler acele sarılıp ertesi sabah babası III:Murad ile birlikte türbeye yerleştirildiler.

Yolunuz İstanbul’a düşerse ve eğer yüreğiniz el verirse Ayasofya Müzesinin girişindeki sonradan iki ayrı türbeye taşınan bu minicik tabutları göreceksiniz. Bilmem kardeşlerini acımasızca katleden bu Mehmede ne ad vermeli.

Osmanlı geleneğinde yeni padişah cülüs töreninden sonra, bütün dedelerinin, yani eski padişahların türbelerini ziyaret eder, dualar okur. Bu gelenek 35. padişah Mehmet Reşad tarafından bozulmuştur. O III. Mehmedin türbesine “Ben Katillerin mezarına gitmem” diyerek, onurunu göstermiştir.

Şimdi baştaki sorumu yineliyorum, kim şehzade olmak istemez ki ?

M. Meran Pakel

Dalyan, 19.07.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s