Resim yapabilmek, genetik mi yoksa çalışmanın ürünü mü ?

Yukarıya aldığım resim şimdi Almanya sınırları içinde kalan Augsburg şehrinin çok eski bir resmi. Adını İmparator Augustus’dan alan bu şehir ve yöresi, özerk bir krallık olarak Avrupa tarihinde yer aldı, meydanlarında pazarların kurulduğu canlı bir şehirdi.

Augsburg Pazar yeri

1400’lü yılların başında bu şehirde, Michael adında bir erkek çocuk dünyaya geldi. Ne yazık ki doğum tarihini tam olarak bilmiyoruz. Hayatını resim yaparak kazanıyordu. O devirde resim yaparak geçinmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Bir ressam için ancak iki olanak vardı, birincisi kiliselere duvar resimleri yapmak, diğeri ise zenginlere aile resmi çizmek. Fotoğraf makinesinin bulunmasına daha tam dört yüz sene vardı, o da bu nedenle portre ve aile resimlerine yöneldi. Çok çalıştı ve adını duyurdu, masal gibi anlattığım bu ressamın 1460 (?) yılında bir oğlu oldu, adını Hans koydu, çok geçmeden ikinci oğlu Sigismund dünyaya geldi. Çocukluktan başlayarak her ikisine boyayı, malzemeyi öğretti, sonuçta her ikisi de birer ressam oldular. Hans’ın kendi çizdiği portresini aşağıya alıyorum.

Hans otuz dört yaşındayken baba oldu, ilk oğluna Ambrosius adını verdi. Üç sene sonra doğan ikinci oğluna kendi adını verdi, o da Hans oldu. Baba Hans ile aynı yaşlarda olan ve onlardan kilometrelerce uzakta İtalya’da, bir başka ressam yokluk içinde hiç durmadan çalışıyordu. O tarihlerde kimsenin tanımadığı bu gencin adı Leonardo idi. Baba Hans her iki oğlunu aynı babasının kendisini eğittiği gibi eğitti, her ikisinin çocukluk resmini kendi çizgileriyle aşağıya alıyorum.

Solda Ambrosius ve sağda Hans

Orta Avrupa Rönesansının önemli ressamları olan bu aileyi daha iyi tanımak için onların yaptığı bazı resimleri aşağıya alıyorum.

Bazılarını büyüterek yukarıya aldığım bu portreler resmedildiğinde henüz ‘Mona Lisa’ çizilmemişti. Ama sanat dünyası ve eleştirmenler böyle işte, bütün bu ve benzeri eserler hiç tanınmadan unutturuldu. Yazımı bitirmeden artık bu ailenin soyadlarını yazmamız gerekiyor. Bunlar ‘Holbein’ ailesi. Size bir başka yazımda küçük Hans’ın Türklerle ilgisini anlatmak üzere…

M. Meran Pakel

Dalyan, 18.01.2020

Bu yazıyı yayımladığından çok kısa bir zaman sonra Sayın Doç Dr Elvan Topallı’dan bir düzeltme yazısı aldım. Yazıyı aynen alıyorum

…”Üstten başlayarak sayarsak,

6. Resim ( Yakın plan portre ) Filippino Lippi’nin resmi

7. Resim ( Uzun saçlı kadın portresi ) Yaşlı Hans Holbein’e ait

8. Resim ( yakın plan kız portresi ) A. Bronzino’nun resmi

9. Resim ( Yakın plan beyaz örtülü genç kadın portresi ) Genç Hans Holbein resmi

10. Resim ( Bize bakan kız portresi ) W. A. Bouguereau’nun resmi..”

Kendsine verdiği bilgiler için teşekkürlerimi sunarım

04.02.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s